Топлофикация Бургас
Чиста енергия за Вашия дом!

Специални предложения

  •  Е-фактура

    Е-фактура

  •  Отдалечено отчитане

    Отдалечено отчитане

Device Slider

ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС
последни новини

ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС
aварии

ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС
бързи връзки

Цени

С Решение № Ц- 28 / 01.07.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.07.2020 г., утвърди за „Топлофикация – Бургас“ ЕАД пределна цена на топлинната енергия и преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, както следва:

Дялово разпределение

От 30.07.2008 г. “Топлофикация – Бургас” ЕАД притежава Удостоверение за регистрация № Р-31/ 31.07.2008 г. и е вписана в публичния регистър на Министерството на икономиката и енергетиката на лицата извършващи услугата дялово разпределение. От 01.03.2009 г. дружеството предоставя нова услуга …

Плащане на сметки

ЗА УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ в горните платежни системи, е необходимо да имате изцяло платени сметки към нашето дружество. След излизане на нова фактура, между 13-то и 15-то число за предходния месец, Вашето ново задължение попада в тези платежни системи…

Получавайте на вашия имейл всички важни новини, планирани ремонти и събития свързани с Топлофикация Бургас

Топлофикация Бургас