www.toplo-bs.com

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало За нас Производствен капацитет

Производствен капацитет

Печат
Топлоизточникът на "Топлофикация - Бургас" ЕАД е разположен на територия от 116 декара, на около 7 километра от гр. Бургас, на 700 метра от кв."Лозово", а до кв. "Долно Езерово" е 2,5 километра.

Инсталирана мощност водогейна част:
 • ВК - 58 MW - 2 бр.
 • ВК - 116 MW - 2 бр.
 • КГ - 8 MW - 3 бр.
    Общо:  372 MW.

Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ):
 • 18 MW - електрическа мощност
 • 19 MW - топлинна мощност
ОБЩО ЗА ЦЕНТРАЛАТА:
 • 390 MW - топлинна мощност
 • 18 MW - електрическа мощност
Присъединената мощност на потребителите на топлоенергия, присъединени към Топлосилова система на гр. Бургас (ТСС гр. Бургас) през 2002 г. е 229,37 MW. Процеса на производство на топлинна енергия в “Топлофикация – Бургас” ЕАД се реализира в зависимост от външните метеорологични условия в гр. Бургас и реалните потребности на присъединените абонати.
Количеството произведена топлоенергия през 2002 г. е 308 231 MWh. Количеството произведена топлоенергия за 2003 г. е 335 594 MWh.
Максималното количество топлинна енергия, произведено за 24 часа през 2002 г., е 3146,52 MWh. Максималното количество топлинна енергия, произведено за 24 часа през 2003 г., е 2300 MWh.
Специфичният разход на условно гориво за производство на 1 MWh топлоенергия за 2002 г. е 128,83 kg/MWh.
Специфичният разход на условно гориво за производство на 1 MWh топлоенергия за 2003 г. е 126,61 kg/MWh.
Количеството произведена топлоенергия за периода 2004 г. – 2006 г., планирано в съответствие с Заповед № РД 14/344 от 08.08.2003 г. и изискванията на Инструкция за съставяне на тригодишни Бизнес – програми на търговските дружества от системата на МЕЕР за периода 2004 г. – 2006 г. , е както следва:
 • 2004 г. – 323 211 MWh;
 • 2005 г. – 324 494 MWh;
 • 2006 г. – 321 283 MWh.
Максимално годишно производство на топлинна енергия на инсталацията е 500 000 MWh топлинна енергия.

Последна промяна: Четвъртък, 28 Май 2009 14:24  

Избрано

Изследвания на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) показват, че домакинствата могат колективно да спестят милиарди евро, ако преминат към централно отопление. „Разходите за отопление средно на домакинство ще са с 25 на сто по-ниски в страните на Европейския съюз", казва шефката на асоциацията в Брюксел Сабине Фронинг. Международната агенция за енергията (МАЕ) в Париж също призовава спешно да се разшири обхватът на тези най-щадящи природата доставки на енергия. Те биха намалили бързо увеличаващата се зависимост от петрола и газа, смята президентът на МАЕ Нобуо Танака.