www.toplo-bs.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Анализ - март 2015г.

Печат

Сравнителен анализ на месечните сметки на абонатите на "Топлофикация - Бургас" ЕАД по групи и техния дял в проценти от общия брой сметки за отопление.

Сметки по групи Отопление
за месец март 2014 г.
Отопление
за месец март
2015 г.
брой сметки % брой сметки %
до 30 лв. 22883 86.3% 21328 80.5%
от 30 до 60 лв. 2786 10.5% 3264 12.3%
от 60 до 90 лв.

663

2.5% 1315 5.0%
от 90 до 120 лв. 122 0.5% 388 1.5%
от 120 до 150 лв. 35 0.1% 132 0.5%
от 150 до 180 лв. 5 0.0% 49 0.2%
от 180 до 210 лв. 2 0.0% 17 0.1%
над 210 лв. 13 0.0% 15 0.1%
Общо 26509 100%

26508

100.0%

Сравнителен анализ на месечните сметки на абонатите на "Топлофикация - Бургас" ЕАД по групи и техния дял в проценти от общия брой сметки за отопление и битово горещо водоснабдяване.

Сметки по групи Отопление и БГВ
за месец март 2014 г.
Отопление и БГВ
за месец март 2015 г.
брой сметки % брой сметки %
до 30 лв. 15996 60.3% 15017 56.7%
от 30 до 60 лв. 7024 26.5% 6730 25.4%
от 60 до 90 лв. 2355 8.9% 2820 10.6%
от 90 до 120 лв. 762 2.9% 1108 4.2%
от 120 до 150 лв. 217 0.8% 465 1.8%
от 150 до 180 лв. 64 0.2% 182 0.7%
от 180 до 210 лв. 18 0.1% 74 0.3%
над 210 лв. 73 0.3% 112 0.4%
Общо 26509 100% 26508 100.0%
 

Избрано

Изследвания на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) показват, че домакинствата могат колективно да спестят милиарди евро, ако преминат към централно отопление. „Разходите за отопление средно на домакинство ще са с 25 на сто по-ниски в страните на Европейския съюз", казва шефката на асоциацията в Брюксел Сабине Фронинг. Международната агенция за енергията (МАЕ) в Париж също призовава спешно да се разшири обхватът на тези най-щадящи природата доставки на енергия. Те биха намалили бързо увеличаващата се зависимост от петрола и газа, смята президентът на МАЕ Нобуо Танака.