www.toplo-bs.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Сметки за месец юни

Сметки за месец юни

Печат

Уважаеми клиенти,

Фактурите за консумираната топлинна енергия през месец 06.2020 г. вече са изготвени и могат да бъдат платени.

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на УКАЗ № 82 (На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България), e обнародван Закон за допълнение на Закона за енергетиката (приет от 44-то Народно събрание на 14 април 2020 г.) и съгласно Решение № Ц-24 от 10.06.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране за промяна на цените на топлинната енергия със задна дата за периода от месец юли 2019 г. до месец март 2020 г. (https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2020/res_c_24_20.pdf)

от страна на топлофикационното дружество беше извършено преизчисление на консумираната топлинна енергия за описания период на абонати, които са на ежемесечно отчитане. За потребителите, които са на прогнозен отчет и заплащат ползваната топлина енергия на годишна база, преизчислението беше извършено от съответната фирма за дялово разпределение.

Получената разлика фигурира като корекция в текущите фактури и се приспада от дължимата сума за месец 06.2020 г.

При пресмятане не се вземат предвид сумите за отчет и дялово разпределение, както и сумите, свързани с корекции от предходни периоди.

В имотите със смяна на собствеността / титуляра на партидата, корекциите включват само периода с новия титуляр. Предишните собственици / титуляри ще получат своята част от преизчислените суми за възстановяване по банков път, след посочване на банкова сметка.

Печатните и електронни фактури съгласно „Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация-Бургас” ЕАД на потребители в град Бургас” и съпътстващите ги извлечения, съдържащи информация за помесечни приспадания на сумите, ще бъдат изготвени и разнесени след 14.07.2020 г.

За допълнителна информация можете да се свързвате с отдел „РПТЕ” на тел. 056/ 860 101 или ел.поща: rpte@toplo-bs.com.

Информация относно преизчисленията на клиентите с годишен отчет можете да получите при съответния търговец за дялово разпределение.

 

Избрано

Изследвания на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) показват, че домакинствата могат колективно да спестят милиарди евро, ако преминат към централно отопление. „Разходите за отопление средно на домакинство ще са с 25 на сто по-ниски в страните на Европейския съюз", казва шефката на асоциацията в Брюксел Сабине Фронинг. Международната агенция за енергията (МАЕ) в Париж също призовава спешно да се разшири обхватът на тези най-щадящи природата доставки на енергия. Те биха намалили бързо увеличаващата се зависимост от петрола и газа, смята президентът на МАЕ Нобуо Танака.