www.toplo-bs.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини
Новини

Цени на топлинна и електрическа енергия

Печат

Image С Решение № Ц-64 / 30.12.2009 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, считано от 01.01.2010 г., утвърди за "Топлофикация - Бургас" ЕАД пределни цени на топлинна енергия и определи преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин. Въз основа на горепосоченото решение на ДКЕВР, "Топлофикация - Бургас" ЕАД обявява, че считано от 01.01.2010 г. ще прилага нови цени.
“Топлофикация - Бургас” ЕАД уведомява своите клиенти, че съгласно §5 от преходната разпоредба на ПМС №289/28.11.2008 г. на всеки три месеца цените на енергията могат да бъдат променяни в съответствие с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа.

Последна промяна: Вторник, 05 Януари 2010 12:37
 

Промяна цени за дялово разпределение

Печат

ImageУважаеми абонати!
Уведомяваме ви, че на основание чл.40, ал.4 от договора между "Топлофикация - Бургас" ЕАД и "Енергоинвест" ЕООД и във връзка с предложение  №13 / 30.09.2009 г. от "Енергоинвест" ЕООД, са съгласувани нови цени за дялово разпределение на топлинна енергия, както следва:
                Цени за отчет и дялово разпределение на фирма "Енергоинвест" ЕООД
                Стари цени:

Вид отчитане Партида Разпределител Водомер Топломер
Месечно 2.40 лв. 5.70 лв. 7.80 лв. 7.80 лв.
Сезонно 2.40 лв. 4.80 лв. 5.40 лв. 6.00 лв.

                Нови цени:
Вид отчитане Партида Разпределител Водомер Топломер
Месечно 2.40 лв. 6.00 лв. 7.80 лв. 7.80 лв.
Сезонно 2.40 лв. 4.80 лв. 5.40 лв. 6.00 лв.

Всички цени са за 1 брой измеравателен прибор в лева с включен ДДС за една година.
Цените влизат в сила от декември 2009 г.

 
Последна промяна: Петък, 04 Декември 2009 16:41
 

Безлихвено плащане на просрочени задължения

Печат

Уважаеми абонати!
Уведомяваме ви, че по решение на собственика на "Топлофикация - Бургас" ЕАД срокът за опрощаване на лихвите се удължава, както следва:
1. На всички битови абонати с просрочени задължения, заплатили изцяло и наведнъж тези задължения в срок от 18.08.2009 г. до 17.09.2009 г. включително, се опрощава дължимата лихва за забавено плащане.
2. На всички битови абонати със започната съдебна процедура, заплатили изцяло и наведнъж тези задължения в срок от 18.08.2009 г. до 17.09.2009 г. включително присъдените от съда  вземания (съдебна такса, главница и лихви към датата на започване на съдебно дело), се опрощава законната лихва, начислявана до окончателното изплащане на задължението.
3. Всички приспадания се извършват единствено на касите на дружеството в ж.к. ”Славейков”, ж.к. “Лазур” и ж.к. “Изгрев”. Приспадания не се извършват на касите на "Български пощи" ЕАД, при плащания по банков път или чрез системите "ePay", "eBG", "Easypay" или "Transcard".

Последна промяна: Четвъртък, 30 Септември 2010 10:08
 

Висока оценка

Печат

ImageНай-висока оценка за своята работа получи "Топлофикация - Бургас" ЕАД от Държавната комисията за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Отличната атестация бе направена, за да се защитят официалните държавни лицензи на компанията. Дружеството притежава 2 лиценза за работа, чиито изисквания е длъжно да изпълнява:
1. За комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенерация).
2. За пренос на топлинна енергия в рамките на 20 години.

Периодично ДКЕВР извършва пълен одит и щателна проверка дали дружеството спазва всички предписания и извършва дейността си в съгласие с националните и европейски изисквания. Подобна проверка от държавната институция се извършва за втори път в Бургас.

Последна промяна: Сряда, 02 Декември 2009 08:18 продължава>
 

ПРОЕКТ "ОБЩИ УСЛОВИЯ - потребители"

Печат

ImageНастоящият проект на Общи условия за продажба на топлинна енергия от "Топлофикация - Бургас" ЕАД на потребители в град Бургас е публикуван във връзка с изискванията на чл.150, ал.1 от Законa за енергетиката и чл.91, ал.1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. На 10.09.2009 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на база "Изгрев" на Дружеството ще се проведе обществено обсъждане на проекта съгласно горепосочените законови разпоредби. Поектът е публикуван в меню "Документи".

Последна промяна: Понеделник, 30 Ноември 2009 09:56
 


Страница 59 от 61

Избрано

Изследвания на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) показват, че домакинствата могат колективно да спестят милиарди евро, ако преминат към централно отопление. „Разходите за отопление средно на домакинство ще са с 25 на сто по-ниски в страните на Европейския съюз", казва шефката на асоциацията в Брюксел Сабине Фронинг. Международната агенция за енергията (МАЕ) в Париж също призовава спешно да се разшири обхватът на тези най-щадящи природата доставки на енергия. Те биха намалили бързо увеличаващата се зависимост от петрола и газа, смята президентът на МАЕ Нобуо Танака.