www.toplo-bs.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини
Новини

ПРОЕКТ "ОБЩИ УСЛОВИЯ - потребители"

Печат

ImageНастоящият проект на Общи условия за продажба на топлинна енергия от "Топлофикация - Бургас" ЕАД на потребители в град Бургас е публикуван във връзка с изискванията на чл.150, ал.1 от Законa за енергетиката и чл.91, ал.1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. На 10.09.2009 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на база "Изгрев" на Дружеството ще се проведе обществено обсъждане на проекта съгласно горепосочените законови разпоредби. Поектът е публикуван в меню "Документи".

Последна промяна: Понеделник, 30 Ноември 2009 09:56
 

Цени на топлинна и електрическа енергия

Печат

Image С Решение № Ц-22 / 25.06.2009 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, считано от 01.07.2009 г., утвърди за "Топлофикация - Бургас" ЕАД пределни цени на топлинната енергия и определи преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин. Въз основа на горепосоченото решение на ДКЕВР "Топлофикация - Бургас" ЕАД обявява, че считано от 01.07.2009 г. ще прилага нови цени.
“Топлофикация - Бургас” ЕАД уведомява своите клиенти, че съгласно §5 от преходната разпоредба на ПМС №289/28.11.2008 г. на всеки три месеца цените на енергията могат да бъдат променяни в съответствие промяната цените на входа на газопреносната мрежа.

Последна промяна: Понеделник, 30 Ноември 2009 09:56
 

Топлофикация - Бургас плаща, но Булгаргаз спира газа

Печат

ImageНад 4 млн. лв. дружеството е изплатило само за март. По повод заплахата от спирането на газоподаването от Булгаргаз към Топлофикация Бургас, бихме искали да ви информираме, че финансовото състояние на дружеството е резултат от дългогодишната порочна политика в енергийния сектор. Аналогично е положението и във всички български топлофикации. Онаследено от социализма, на тях все още се гледа като на предприятия за социална дейност. От десетилетия се поддържа една и съща цена на продуктите, произвеждани от топлофикациите, при постоянно годишно увеличаване, на всеки три месеца, цената на природния газ. Това води неизбежно до генериране на задлъжнялост към доставчика на газа Булгаргаз.

Последна промяна: Петък, 17 Април 2009 13:51 продължава>
 

Установъчен ремонт и профилактика

Печат

ImageНа основание чл. 73, ал.2 от ЗЕ, “Топлофикация – Бургас” ЕАД уведомява  своите абонати, че във връзка с отстраняване последиците от авариите причинени от газовата криза през месец януари 2009 г. и профилактика на съоръженията, ще бъде извършен установъчен ремонт от 8:00 часа на 08.06.2009 г. до 16:30 часа на 19.06.2009 г.
По време на установъчния ремонт ще бъде прекъснато топлоподаването на всички потребители на топлинна енергия в град Бургас.
При промяна на сроковете, абонатите ще бъдат уведомени своевременно.

Последна промяна: Понеделник, 30 Ноември 2009 10:05
 

Нова услуга - Дялово разпределение

Печат

ImageОт 30.07.2008 г. “Топлофикация - Бургас” ЕАД притежава Удостоверение за регистрация № Р-31/ 31.07.2008 г. и е вписана в публичния регистър на Министерството на икономиката и енергетиката на лицата извършващи услугата дялово разпределение.
От 01.03.2009 г. дружеството предоставя нова услуга на своите клиенти. С избора на “Топлофикация - Бургас” ЕАД за лице, извършващо дялово разпределение на топлинната енергия във Вашата абонатна станция, съгласно чл.139”б” от Закона за енергетиката, Вие получавате:

Последна промяна: Понеделник, 30 Ноември 2009 10:02 продължава>
 


Страница 69 от 71

Избрано

Изследвания на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) показват, че домакинствата могат колективно да спестят милиарди евро, ако преминат към централно отопление. „Разходите за отопление средно на домакинство ще са с 25 на сто по-ниски в страните на Европейския съюз", казва шефката на асоциацията в Брюксел Сабине Фронинг. Международната агенция за енергията (МАЕ) в Париж също призовава спешно да се разшири обхватът на тези най-щадящи природата доставки на енергия. Те биха намалили бързо увеличаващата се зависимост от петрола и газа, смята президентът на МАЕ Нобуо Танака.