Цени на топлинна и електрическа енергия

Петък, 06 Юли 2018 10:13
Печат

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” ЕАД уведомява клиентите си, че с Решение № Ц - 10 от 01.07.2018 г. Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 1 юли 2018 г., утвърди за “Топлофикация - Бургас” ЕАД пределна цена на топлинната енергия и преференциална цена на електрическа eнергия, произведена по комбиниран начин, както следва :