Цени на топлинна и електрическа енергия

Вторник, 02 Юли 2019 13:46
Печат

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” ЕАД уведомява клиентите си, че с Решение № Ц - 18 от 01.07.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 1 юли 2019 г., утвърди за “Топлофикация - Бургас” ЕАД пределна цена на топлинната енергия и преференциална цена на електрическа eнергия, произведена по комбиниран начин, както следва :