Цени на топлинна и електрическа енергия

Сряда, 08 Април 2020 11:36
Печат

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” ЕАД уведомява клиентите си, че с Решение № Ц - 11 от 01.04.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 1 април 2020 г., утвърди за “Топлофикация - Бургас” ЕАД пределна цена на топлинната енергия и преференциална цена на електрическа eнергия, произведена по комбиниран начин, както следва :

Последна промяна: Сряда, 08 Април 2020 11:53