История на дружеството

Събота, 09 Август 2008 09:49
Печат

Предприятието е пуснато в експлоатация през 1982 г. Датите на въвеждане в експлоатация на основни и спомагателни съоръжения, както и на по-значителни събития в централата са представени във възходящ ред по години.

1982 г.

1983 г.

1989 г.

1990 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

1996 г.

1997 г.

2000 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Последна промяна: Петък, 20 Ноември 2009 16:06