Лицензии

Вторник, 12 Август 2008 00:13
Печат
С решение № Л-023-02 от 15.11.2000 и решение № Л-023-02 от 15.11.2000 Държавна Комисия за Енергийно Регулиране към Министерски Съвет на Република България издава лицензии на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД за следните дейности:

1. Лицензия за производство на топлинна енергия № Л-023-02/15.11.2000 г. за срок от 20 години.

2. Лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-024-05/15.11.2000 г. за срок от 20 години.
 
Последна промяна: Петък, 20 Ноември 2009 16:07