Цени на топлинната и електрическа енергия

Вторник, 02 Юли 2019 13:54
Печат
С Решение № Ц- 18 / 01.07.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.07.2019 г., утвърди за "Топлофикация - Бургас" ЕАД пределна цена на топлинната енергия и преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, както следва:
1. Преференциална цена на електрическа eнергия без ДДС 200,07 лв./МВтч
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС 75,25 лв./МВтч
Въз основа на горепосоченото решение на КЕВР, “Топлофикация - Бургас” ЕАД обявява, че считано от 01.07.2019 г. ще прилага цени на топлинната енергия  с топлоносител гореща вода и електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, както следва:
Цена без ДДСЦена с вкл. ДДС
1. Преференциална цена на електрическа eнергия 200,07 лв./МВтч 240,084 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 75,25 лв./МВтч 90,30 лв./МВтч.