Анализ - ноември 2014г.

Понеделник, 12 Януари 2015 10:07
Печат

Сравнителен анализ на месечните сметки на абонатите на "Топлофикация - Бургас" ЕАД по групи и техния дял в проценти от общия брой сметки за отопление.

Сметки по групи Отопление
за месец ноември 2013 г.
Отопление
за месец ноември
2014 г.
брой сметки % брой сметки %
до 30 лв. 26483 99.3% 22775 85.9%
от 30 до 60 лв. 155 0.6% 2584 9.7%
от 60 до 90 лв.

13

0.0% 876 3.3%
от 90 до 120 лв. 6 0.0% 190 0.7%
от 120 до 150 лв. 2 0.0% 50 0.2%
от 150 до 180 лв. 1 0.0% 11 0.0%
от 180 до 210 лв. 0 0.0% 10 0.0%
над 210 лв. 3 0.0% 13 0.0%
Общо 26663 100%

26509

100.0%

Сравнителен анализ на месечните сметки на абонатите на "Топлофикация - Бургас" ЕАД по групи и техния дял в проценти от общия брой сметки за отопление и битово горещо водоснабдяване.

Сметки по групи Отопление и БГВ
за месец ноември 2013 г.
Отопление и БГВ
за месец ноември 2014 г.
брой сметки % брой сметки %
до 30 лв. 20295 76.1% 16378 61.8%
от 30 до 60 лв. 5147 19.3% 6482 24.5%
от 60 до 90 лв. 934 3.5% 2341 8.8%
от 90 до 120 лв. 210 0.8% 835 3.1%
от 120 до 150 лв. 49 0.2% 289 1.1%
от 150 до 180 лв. 10 0.0% 83 0.3%
от 180 до 210 лв. 6 0.0% 23 0.1%
над 210 лв. 12 0.0% 78 0.3%
Общо 26663 100% 26509 100.0%