Анализ - февруари 2015г.

Вторник, 31 Март 2015 10:46
Печат

Сравнителен анализ на месечните сметки на абонатите на "Топлофикация - Бургас" ЕАД по групи и техния дял в проценти от общия брой сметки за отопление.

Сметки по групи Отопление
за месец февруари 2014 г.
Отопление
за месец февруари
2015 г.
брой сметки % брой сметки %
до 30 лв. 22195 83.6% 21156 79.8%
от 30 до 60 лв. 3201 12.1% 3405 12.9%
от 60 до 90 лв.

867

3.3% 1329 5.0%
от 90 до 120 лв. 220 0.8% 396 1.5%
от 120 до 150 лв. 44 0.2% 120 0.5%
от 150 до 180 лв. 14 0.1% 49 0.2%
от 180 до 210 лв. 3 0.0% 15 0.1%
над 210 лв. 15 0.1% 28 0.1%
Общо 26559 100%

26498

100.0%

Сравнителен анализ на месечните сметки на абонатите на "Топлофикация - Бургас" ЕАД по групи и техния дял в проценти от общия брой сметки за отопление и битово горещо водоснабдяване.

Сметки по групи Отопление и БГВ
за месец февруари 2014 г.
Отопление и БГВ
за месец февруари 2015 г.
брой сметки % брой сметки %
до 30 лв. 15776 59.4% 15195 57.3%
от 30 до 60 лв. 6840 25.8% 6623 25.0%
от 60 до 90 лв. 2572 9.7% 2777 10.5%
от 90 до 120 лв. 886 3.3% 1142 4.3%
от 120 до 150 лв. 280 1.1% 439 1.7%
от 150 до 180 лв. 102 0.4% 160 0.6%
от 180 до 210 лв. 17 0.1% 58 0.2%
над 210 лв. 86 0.3% 104 0.4%
Общо 26559 100% 26498 100.0%
Последна промяна: Вторник, 31 Март 2015 11:09