Анализ - юни 2015г.

Вторник, 14 Юли 2015 09:27
Печат

Сравнителен анализ на месечните сметки на абонатите на "Топлофикация - Бургас" ЕАД по групи и техния дял в проценти от общия брой сметки за отопление и битово горещо водоснабдяване.

Сметки по групи Отопление и БГВ
за месец юни 
 2014 г.
Отопление и БГВ
за месец юни 
 2015 г.
брой сметки % брой сметки %
до 30 лв. 22504 85.1% 22804 86.2%
от 30 до 60 лв. 3379 12.8% 3133 11.8%
от 60 до 90 лв. 469 1.8% 430 1.6%
от 90 до 120 лв. 77 0.3% 71 0.3%
от 120 до 150 лв. 17 0.1% 12 0.0%
от 150 до 180 лв. 5 0.0% 3 0.0%
от 180 до 210 лв. 2 0.0% 2 0.0%
над 210 лв. 6 0.0% 7 0.0%
Общо 26459 100% 26462 100.0%